Menu

Obec Mešno
ObecMešno

Historie

MEŠNO v latinské podobě Messna (Meczna)

Podle lidového podání je název obce odvozen ze slova mše, výklad jazykovědců se však kloní k základu mech. Ať už tomu bylo jakkoliv, od druhé poloviny 14. století jsou z pramenů známa jména zdejších farářů.

Historie mešenského mlýna se datuje k první písemné zpávě roku 1394, ale mlýn tam prý stával od pradávna. Tehdy jako mlýn "Lhotecký", později "Labežský", neboť to byl mlýn panský a nakonec jako mlýn "Pouskův". Ve mlýně se mlelo do roku 1958. Od roku 2012 je zpřístupněn veřejnosti majitelem.

V roce 1395 se jako patroni mešenského kostela připomínají bratři Jaroslav a Sazema z Homberka (jejich tvrz stála na skále v lese Mlází, západně od obce Vísky)  a pan Bušek z Konratic (dnes sousední obec Kornatice), dále v roce 1422 pak bratři Jan a Zbyněk z Homberka a po jejich smrti se stal poručníkem pan Čičovec z Číčova, vladyka z Homberka. Během husitských válek však fara zanikla a od té doby patřilo Mešno k farnostem v Rožmitále a později k farnostem ve Spáleném Poříčí. Kostel Nejsvětější Trojice sloužil jen jako kostel filiální. V roce 1664 v něm nechala majitelka panství Ludmila Kokořovcová z Kokořova, rozená Příchovská, postavit oltář Panny Marie.

Rozsáhlejší opravy gotického kostela byly provedeny kolem roku 1737 z iniciativy poříčského děkana Františka Pánka. V roce 1749 koupila panství ve Spáleném Poříčí pražská metropolitní kapitula. Díky josefínským reformám došlo v roce 1786 k obnovení fary v Mešně, k níž náležely i vesnice Kakejcov, Kornatice, Nevid a části Příkosic a Lipnice.

Počet stavení V Mešně r. 1787 činil 17. V roce 1843 mělo Mešno 23 domů a 178 obyvatel. V roce 1921 žilo v obci 203 obyvatel ve 32 domech.

V noci 2. 5. 1898 mešenský kostel vyhořel, farář z něj stihl vynést jen několik málo věcí. Šindelová střecha se zřítila a pobořila i část bočních lodí. Nápor ohně nevydržela ani věž a zvony. Zachráněny však zůstaly oltáře, kazatelna, zpovědnice, sakristie a celý presbytář. V polorozbořeném kostele se i nadále konaly mše. Na konci roku 1900 byl kostel zbořen. Při té příležitosti bylo nalezeno několik gotických stavebních prvků a křtitelnice. Nákladem patrona kostela, pražské metropolitní kapituly, byl postaven nový kostel. Dne 15. 9. 1901 světící biskup F.B.Krásl posvětil jeho základní kámen. Nový chrám byl vybudován v letech 1901 – 1902 podle plánů stavitele Arnošta Živného. Dne 9. 11. 1902 dokončený kostel vysvětil znovu biskup F.B.Krásl. První mši zde sloužil arcibiskup Lev, kardinál Skrbenský. Kostel se stal dominantou obce, jeho štíhlá věž je viditelná již zdálky. Jde o stavbu v pseudogotickém stylu z bílých cihel, ozdobné části jsou tesány z kamene. Krásná jsou vitrážová okna darovaná sem z kaple Panny Marie z chrámu Svatého Víta, vlevo od oltáře je zobrazen Karel IV., vpravo jedna z jeho manželek.  Kostel zdobí krásný kazetový strop. Věžní hodiny vyrobené firmou Holckecht v roce 1902 se natahovaly ručně. V roce 1989 byly předělány na elektrický pohon. Začaly být velmi poruchové až přestaly jít úplně. V roce 1999 byla mezi lidmi uspořádána finanční sbírka na nové. Ty byly vyhotoveny firmou Moulis a začaly odbíjet čas 23. 12. 1999 v 15:15 hodin. Každý z dárců dostal v roce 2000 děkovný grafický list s oběma vyobrazeními mešenských kostelů. Na plotu u kostela je umístěn smírčí kříž s letopočtem 1772 nebo 1757, který je dobře viditelný i ze silnice. Jedná se o unikátní památku, uvážíme-li, že na okrese Rokycany jsou dochovány pouze dva.

Škola v Mešně byla založena jako jedna z prvních v okrese v roce 1587 jako malá dřevěná chaloupka uprostřed obce s jednou učebnou a světnicí pro učitele. Patřilo sem 70 dítek, z nichž pravidelně 8 a střídavě 3 ve věku 6 - 12 let. Roku 1858 byl položen  základní kámen nové školy na novém místě nad kostelem (psané v letech 1877 - 1903 jako třítřídní), kam chodilo 203 dětí ve věku 6 - 14 let. Až do roku 1967 škola sloužila svému účelu.

V roce 1900 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který funguje do současnosti.

V roce 1902 byl založen nový hřbitov západně za vsí, jehož ohrazení bylo provedeno z bílých cihel (zřejmě zbylých od stavby kostela). Téhož roku byl založen ovocný sad na Chlumku (bylo zasazeno 106 třešní.

V roce 1921 byl v obci zřízen Pomník padlých ve světové válce 1914 - 1918.

 


 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa